Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 280 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Pikeboer (weduwe van)

Adres: Donkerbroek 217

Gecontroleerd