Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 281 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Klaas Jans Zwering
Sibbeltje Lieuwes Lodenstein
Jan Hofstra
Jan Bergsma
Freerk Sikkema

Adres: Donkerbroek 189 = 218

Gecontroleerd