Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 283 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Nuwolt

Adres: Donkerbroek 219a

Gecontroleerd