Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 284 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Egbert Dol
Simon de Jong
Jan Bosma

Adres: Donkerbroek 191=220

Gecontroleerd