Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 285 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Kramer (Wed. Jannes Jans Gorter)
Hendrik Euverman
Albert Kromkamp

Adres: Donkerbroek 191a=221

Gecontroleerd