Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 286 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fokke Gorter

Adres: Donkerbroek 192=222

Gecontroleerd