Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 287 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Auke van der Meer

Adres: Donkerbroek 193 = 223

Gecontroleerd