Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 291 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Dirk Hoogenkamp
Pieter Jonkers
Antje Pieters Tjassing (Wed. Hendrik Jans Visser)

Adres: Donkerbroek 198=227

Gecontroleerd