Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 292 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinse van der Velde
Eise Bosma
Albert Hofstee
Hendrik Nuwolt

Adres: Donkerbroek 199=228

Gecontroleerd