Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 293 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Koene Jans Pikeboer
Nane Klomp

Adres: Donkerbroek 200=229

Gecontroleerd