Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 298 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik van der Zee

Adres: Donkerbroek 132b

Gecontroleerd