Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 300 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Johannes Heier
Eltje Heier

Adres: Donkerbroek 204=234

Gecontroleerd