Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 302 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Posthumus
Roelof Uithof
Douwe Bosscher
Geert Sikkema
Fokke Klooster
Egbert Klooster

Adres: Donkerbroek 205=235

Gecontroleerd