Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 303 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem Bruggen
Klaasje Rusken (Wed. Foppe Koopmans)

Adres: Donkerbroek 206=236

Gecontroleerd