Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 305 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Karst Mulder

Adres: Donkerbroek 237 (vervolgkaart)

Gecontroleerd