Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 311 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Wijbes van Loon
Albert Klaster

Adres: Donkerbroek 212=243

Gecontroleerd