Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 315 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Lefferts (Wed. Jan Engberts Oosterloo)
Leffert Engberts

Adres: Donkerbroek 216=247

Gecontroleerd