Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 316 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Aaltje Braam (Wed. Lucas Jannes Lodenstien)
Hendrik Lodenstein

Adres: Donkerbroek 217=248

Gecontroleerd