Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 318 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wijbe Sake Siegersma

Adres: Donkerbroek 219 = 250

Gecontroleerd