Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 321 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Boonstra

Adres: Donkerbroek 222=253

Gecontroleerd