Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 323 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Durk Legendal
Barteld Jansma
Barteld Jansma
Foppe Jansma
Andries Sikkema

Adres: Donkerbroek 224=255

Gecontroleerd