Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 325 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Lodenstein

Adres: Donkerbroek 225=256

Gecontroleerd