Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 326 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sipke Jonkers
Pieter Dol

Adres: Donkerbroek 226=257

Gecontroleerd