Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 329 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Meine van der Wulp
Arend Dijkstra
Klaas Hofman
Wijbe Sake Siegersma (?? 2 pers.)

Adres: Donkerbroek 228=260

Gecontroleerd