Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 330 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jannes Brinksma
Alle Jacob Brouwer (?? 2 pers.)
Ruurd Bijlsma

Adres: Donkerbroek 228a=261

Gecontroleerd