Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 332 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Karel Boonstra
Albert Kleiker
Hendrik Drenth

Adres: Donkerbroek 229=263

Gecontroleerd