Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 336 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Janke Dragstra (Wed. Durk de Haan)

Adres: Donkerbroek 231=267

Gecontroleerd