Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 339 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Grietje Wiebes Vriend (Wed. Jan Pieters Jongbloed)
Karel Boonstra

Adres: Donkerbroek 234=270

Gecontroleerd