Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 340 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sietze Hof

Adres: Donkerbroek 270a

Gecontroleerd