Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 341 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Douwe Zijlstra
Ruurd Koopmans
Eeltje Dijkstra
Ruurd Koopmans
Tjitze de Wal

Adres: Donkerbroek 236=271

Gecontroleerd