Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 343 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Aldert Walda

Adres: Donkerbroek 238=273

Gecontroleerd