Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 344 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Libbe Jongsma

Adres: Donkerbroek 239=274

Gecontroleerd