Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 345 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Koop Jongsma

Adres: Donkerbroek 274a

Gecontroleerd