Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 346 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Veldkamp
Willem Veldkamp

Adres: Donkerbroek 240=275

Gecontroleerd