Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 347 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Veldkamp (Wed.)
Albert Veldkamp

Adres: Donkerbroek 275a

Gecontroleerd