Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 348 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rientje Baukes Terwisga (Wed. Jan Arents Mulder)
Klaas Mulder

Adres: Donkerbroek 241=276

Gecontroleerd