Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 351 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmke Pieters de Vries (Wed. Toon Pieters Wever)
Sjoerd Wever
Aede Koopmans
Jacob Drost
Sietze Hof
Pieter Rooks

Adres: Donkerbroek 242a=278

Gecontroleerd