Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 352 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sipke Veenstra

Adres: Donkerbroek 278a

Gecontroleerd