Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 353 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ypje Sakes Haanstra (Wed. Roelof Willems Berghof)

Adres: Donkerbroek 242b=279

Gecontroleerd