Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 356 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Brandsma

Adres: Donkerbroek 281a

Gecontroleerd