Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 358 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Schepers
Jan Mulder

Adres: Donkerbroek 246=283

Gecontroleerd