Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 359 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Scheper
Jan Mulder

Adres: Donkerbroek 283

Gecontroleerd