Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 361 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Mulder
Steven Duursma
Jurjen Wilman

Adres: Donkerbroek 248=285

Gecontroleerd