Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 362 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem Nolles

Adres: Donkerbroek 285a

Gecontroleerd