Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 365 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem Nolles
Albert Dijk (Wed.)
Wopke Hoekstra

Adres: Donkerbroek 250=288

Gecontroleerd