Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 367 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Berend Nijholt (Wed.)

Adres: Donkerbroek 252=290

Gecontroleerd