Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 370 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Yzak Poppinga
Klaas Kuipers
Yzak Poppinga
Jan de Vries
Jan Lammert van der Broek
Durk Brinksma

Adres: Donkerbroek 254=292

Gecontroleerd