Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 371 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Aaltje van der Zee (Wed. Ate Spoelstra)
Lambertus Spoelstra
Luitzen Spoelstra
Hendrik Spoelstra

Adres: Donkerbroek 253=293

Gecontroleerd