Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 373 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sieger Postma

Adres: Donkerbroek 257=295

Gecontroleerd