Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 374 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje Jacobs Bergsma (Wed. Foppe Piers Wijkstra)
Jacob Wijkstra

Adres: Donkerbroek 258=296

Gecontroleerd